Luft/vatten-värmepump - för varmvatten

Luft/vatten-värmepump - för varmvatten

Luft/vatten-värmepumpar är en effektiv och miljövänlig lösning för uppvärmning och varmvattenproduktion i bostäder. De har blivit allt mer populära i Sverige de senaste åren, och det finns flera anledningar till varför.

Historik

Den första luft/vatten-värmepumpen byggdes av Daikin i Japan 1968. Den var avsedd för kommersiellt bruk, men den utvecklades snart för att användas i bostäder.

Vad gör luft/vatten-värmepumpar till en bra investering?

Det finns flera anledningar till att luft/vatten-värmepumpar är en bra investering för din bostad.

 • De är effektiva. Luft/vatten-värmepumpar kan utvinna värme från luften även när det är kallt ute. Detta gör att du kan spara pengar på uppvärmningskostnaderna.
 • De är miljövänliga. Luft/vatten-värmepumpar använder mindre energi än traditionella uppvärmningssystem, så de bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.
 • De är bekväma. Luft/vatten-värmepumpar kan både värma och producera varmvatten, så du kan skapa en behaglig inomhustemperatur året runt.

Luft/vatten-värmepumpar

Luft/vatten-värmepumpar har en utedel som installeras på fasaden eller taket. Utedelen tar tillvara värme från luften och överför den till en varmvattenberedare. Den varma vattnet kan sedan användas för att värma upp huset och för att producera varmvatten.

Luft/vatten-värmepumpar är en bra lösning för bostäder med en yta på upp till 250 kvadratmeter. De är också en bra lösning för bostäder som har ett vattenburet uppvärmningssystem.

Vad ska du tänka på när du köper en luft/vatten-värmepump?

När du ska köpa en luft/vatten-värmepump är det viktigt att tänka på följande:

 • Bostadens storlek. Välj en värmepump med tillräckligt stor kapacitet för att värma upp din bostad.
 • Bostadens planlösning. Om du har en öppen planlösning behöver du en värmepump med högre kapacitet än om du har en bostad med flera rum.
 • Utetemperaturen. Välj en värmepump som kan värma upp din bostad även när det är kallt ute.
 • Energimärkningen. Välj en värmepump med hög energiklass.

Installation

Installationen av en luft/vatten-värmepump bör göras av en behörig installatör. Installatören kommer att se till att värmepumpen installeras på rätt sätt och att den fungerar som den ska.

Garanti och service

De flesta luft/vatten-värmepumpar kommer med en garanti. Garantin täcker ofta fel på utrustningen och arbetet.

Det är viktigt att läsa igenom garantin noggrant så att du vet vad som täcks och vad som inte täcks.

Du bör också överväga att teckna ett serviceavtal med installatören. Serviceavtalet garanterar att din värmepump regelbundet kontrolleras och underhålls, vilket hjälper till att förlänga dess livslängd.

Sammanfattning

Luft/vatten-värmepumpar är en effektiv och miljövänlig lösning för uppvärmning och varmvattenproduktion i bostäder. De är en bra investering för din bostad, och de kan ge dig många års behaglig inomhuskomfort.

Sökord

 • luft/vatten-värmepump
 • värmepump
 • investering
 • uppvärmning
 • varmvatten
 • besparing
 • miljövänlig
 • effektiv
Tillbaka till blogg

Kontakta oss